به نام خدا

امروز سه شنبه به اتفاق اعضای تیم جهاد کشاورزی به سمت آبشار شیرآباد حرکت کردیم. شب قبل باران بسیار شدیدی بارید و آسیب جدی به مزارع و بعضی از منازل وارد کرد و هنوز آماری از این خسارت اعلام نشده است. این حادثه برنامه ما را هم تحت شعاع قرار داد. به این صورت که زمانی به منطقه شیرآباد رسیدیم با مناظر ناشی از سیل روبرو شدیم. آسفالت جاده خراب شده بود و تعدادی زیادی سنگ و چوب در اطراف رودخانه و جاده دیده میشد. و زمانی هم که خواستیم به سمت آبشار حرکت کنیم با ممانعت یک نفر که خود را نه معرفی کرد و نه لباس فرم داشت مواجه شدیم. می گفت سیل پلهای روی رودخانه را خراب کرده و حاشیه رودخانه امنیت ندارد(با توجه شدت بارندگی و سیل درست هم می گفت) و حوضچه زیر آبشار هم از سنگ پر شده است. تا آنجائیکه یادم است عمق حوضچه ۸۱ متر و مساحت آن ۷۰۰متر مربع بود که حالا طبق اظهارات ایشان از سنگ پر شده است. با کمی بحث و جدل مسیر حرکتمان را عوض کردیم از کمی پایین تر به سمت یال سمت چپ حرکت کردیم هوا کمی ابری ولی شرجی بود. از بالای یال در امداد رودخانه حرکت کردیم که همراه با صدای شدید آب رودخانه و آبشار بود. در طول مسیر با یک آبشار دو پله ایی روبرو شدیم که روی یک تخته سنگ یکپارچه می ریخت و در ادامه آن یک پرتگاه عمیق بود. بعد از کمی توقف به حرکتمان ادامه دادیم تا به یک نحر آب باریک که حاصل باران شب قبل بود رسیدیم. همین جا را برای استراحت انتخاب کردیم. در طول مسیر کمی هم قارچ خوراکی جمع آوری کردیم. پس از استراحت ساعت حدود ۵:۳۰ به سمت پایین حرکت کردیم و به اینصورت برنامه ما به اتمام رسید.

اعضای تیم:

علیرضا یوری- محمد علی اخوت- عباس ایران نژاد- مشهدقلی طاطارـ ابراهیم سلیمانی- علی ولی الهی- مسلم عباسی- حجت عرب- اسداله اسماعیلی- حبیب اله طاشی

+ نوشته شده توسط حبیب اله طاشی در سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 22:11 |